Przejdź do treści
Aktualności

Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesów biznesowych

„Jak to się dzieje, że zdolni uczniowie stają się zaledwie przeciętnymi pracownikami albo, że osoby o wysokim ilorazie inteligencji nierzadko z trudem radzą sobie w życiu?” Daniel Goleman

Odpowiedzi na to pytanie udzielimy w poniższym artykule.

Zastanawiacie się czasem, co sprawiło, że niektórzy ludzie robią zawrotną karierę?
W życiu zawodowym odnoszą sukces za sukcesem. Są postrzegani  jako liderzy – charyzmatyczni przywódcy. Ich zespół pójdzie tam, gdzie oni chcą. Obecnie tym, czym możemy się wyróżnić nie jest  już tylko wykształcenie wyższe, liczne kursy, czy znajomość języków – dziś to standard. To, co wyróżni nas spośród innych to nasze kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej.

Przyjrzyjmy się poniższej sytuacji

Zatrudniliśmy absolwenta renomowanej uczelni. W procesie rekrutacji nowy pracownik przeszedł szereg testów, w tym testy badające poziom inteligencji. Był najlepszy na roku i dostał propozycję wydania pracy magisterskiej w formie książki. Szybko okazało się jednak, że nie wyróżnia się na tle innych naszych pracowników. W obliczu porażki szybko się poddaje, próbuje szukać jej przyczyn na zewnątrz. Sprawia wrażenie, że nie radzi sobie życiowo. Bywa arogancki i nieco zarozumiały, czym budzi frustrację wśród bardziej doświadczonych pracowników. Kiedy zaistnieje potrzeba, aby wyjaśnił swoje stanowisko
w danej sprawie lub podzielił się wiedzą robi to niechętnie uznając, że każdy powinien to wiedzieć. Daje odczuć rozmówcy, że jest gorszy lub co najmniej mniej inteligentny. Szybko traci sympatie współpracowników i entuzjazm z jakim witano go w firmie. Mało popularny, wykluczony pomimo swojej nabytej na uczelni wiedzy i inteligencji, szybko staje się przeciętnym pracownikiem. Ale dlaczego tak się dzieje, przecież zatrudniliśmy najlepszego?

Opisany pracownik jest przykładem osoby o wysokim poziomie inteligencji racjonalnej (IQ) ale zbyt niskim poziomie inteligencji emocjonalnej (EQ).

Czym jest inteligencja emocjonalna?

Pojęcie „inteligencji emocjonalnej” EQ (ang. Emotional Intelligence Quotient, a także EI - Emotional Intelligence) oznacza umiejętność radzenia sobie z emocjami własnymi jak
i  innych osób oraz zdolność do wykorzystywania emocji w podejmowaniu decyzji
i rozwiązywaniu problemów. Jednym z najbardziej znanych amerykańskich psychologów, zajmujących się badaniami nad inteligencją emocjonalną jest Daniel Goleman. Dokonując analizy sytuacji życiowych absolwentów Harvardu zauważył, iż nie zawsze wybitne wyniki
w szkole i wysoki poziom inteligencji racjonalnej (IQ) mają przełożenie na sukces w życiu zawodowym.

Na inteligencję emocjonalną składają kompetencje emocjonalne oraz społeczne.

Do emocjonalnych zaliczamy:

 • Samoświadomość czyli wiem i rozumiem co się ze mną dzieje pod względem emocjonalnym, potrafię nazwać emocje, które przeżywam – jest to szczególnie ważne w sytuacjach trudnych, stresujących czy decyzyjnych.

 • Prawidłowa samoocena – niezawyżona ani niezaniżona, to sądy i opinie o własnej osobie określone na podstawie swoich doświadczeń, znajomość własnych możliwości oraz ograniczeń.

 • Samokontrola i samoregulacja czyli umiejętność panowania nad swoimi emocjami oraz zachowaniami, a także zarządzanie nimi rozumiane jako regulowanie ich natężenia czyli np. zdolność wyciszania się, gdy towarzyszy nas złość, umiejętność powrotu do  równowagi psychicznej zaraz po tym, gdy ktoś nas sprowokuje i wzbudzi negatywne emocje.

Kompetencje społeczne zaś dotyczą umiejętności budowania relacji z innymi ludźmi, należą do nich:

 • Empatia czyli zdolność do odczuwania stanów emocjonalnych innych osób, rozumienie ich emocji, a także umiejętność spojrzenia na sprawę z perspektywy drugiej osoby.

 • Asertywność –odwaga w posiadaniu oraz wyrażaniu własnego zdania, nie ulegając presji otoczenia.

 • Przywództwo - rozumiane nie tylko jako generowanie nowych pomysłów, ale także sprawianie, że inni chętnie się w nie angażują.

 • Perswazja – umiejętność przekonywania innych do własnych racji, rozwiązań oraz wzbudzanie u nich określonych zachowań – bez użycia manipulacji.

 • Współpraca  to zdolność budowania relacji i tworzenia więzi, umiejętność pracy w grupie, współdziałania na rzecz wspólnego celu.

 

To, co różni lidera od szefa to oprócz wiedzy, wysoki poziom powyższych kompetencji czyli inteligencja emocjonalna. Umiejętności te mają zdecydowanie większy wpływ na powodzenie w życiu, niż wysoki poziom ilorazu inteligencji.

Menadżerowie o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej osiągają większe sukcesy, nie tylko na polu zawodowym. Osoby te rozumieją swoje emocje i zachowania, są empatyczne, a także potrafią kierować grupą. To właśnie czyni ich liderami. Inteligencja emocjonalna góruje nad intelektem szczególnie w obszarach wymagających dobrej komunikacji, budowania relacji, pracy zespołowej czy rozwiązywania konfliktów. Iloraz inteligencji jest natomiast doskonałym wskaźnikiem określającym to, czy poradzimy sobie z wyzwaniami intelektualnymi, charakterystycznymi dla danego stanowiska. Jednak nie pozwoli przewidzieć, który z kandydatów będzie najlepszym liderem. To obszar umiejętności miękkich, które należą do inteligencji emocjonalnej.

Korzyści płynące z inteligencji emocjonalnej (EQ)

Zastosowanie EQ ma duże znaczenie w naszym życiu, zarówno w aspekcie osobistym jak i zawodowym. Dzięki wysoko rozwiniętej inteligencji emocjonalnej  lepiej zarządzamy swoimi emocjami. Pomaga nam ona również znosić frustrację, a tym samym rzadziej przejawiać tendencję do zachowań agresywnych. Zdecydowanie lepiej radzimy sobie
w sytuacjach stresujących, trudnych. Zachowujemy się bardziej świadomie, przewidujemy swoje reakcje.

Dwa umysły

Zdaniem Golemana posiadamy dwa umysły: racjonalny - lewa półkula odpowiadająca za logikę i myślenie analityczne oraz emocjonalny - prawa półkula odpowiadająca za kreatywność, myślenie abstrakcyjne, emocjonalność. Aby osiągać sukcesy muszą one ze sobą współgrać.

Co o EQ mówią badania naukowe?

Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej wpływa korzystnie na karierę zawodową. You, Lee i Lee w swoich badaniach pokazali związek pomiędzy niskim poziomem inteligencji emocjonalnej a wypaleniem zawodowym. Badania Slaski i Cartwright zaś, że menadżerów reprezentujących wysoki poziom inteligencji emocjonalnej charakteryzuje lepsze funkcjonowanie zawodowe, sprawniejsze radzenie sobie z wyzwaniami, lepsze radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi.

Raport przygotowany dla amerykańskiego serwisu Career Builder pokazuje, że pracodawcy zdecydowanie bardziej wolą zatrudniać osoby o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej, a niższej racjonalnej niż odwrotnie. 59% pracodawców wykazało niechęć do zatrudnienia osoby o wysokiej inteligencji racjonalnej, jednocześnie o niskiej emocjonalnej. 75% pracodawców zaś nie awansowałoby pracownika o niskim poziomie inteligencji emocjonalnej mimo, że reprezentowałby wysoki poziom inteligencji analitycznej.

 

Wg badań przeprowadzonych przez Gardnera następnie Golemana inteligencja racjonalna przyczynia się zaledwie w 20%  do osiągnięcia sukcesów życiowych, 80% zaś stanowią kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej.

Synergia między IQ i EQ

Goleman doszedł do wniosku, że umiejętności, które wchodzą w skład inteligencji emocjonalnej są synergistyczne względem umiejętności umysłowych – to znaczy, że najlepsi posiadają i jedne, i drugie. Im bardziej skomplikowana jest praca, tym większe znaczenie odgrywa przy jej wykonywaniu inteligencja emocjonalna. Firmy, które pomijają czy wręcz lekceważą emocjonalne cechy i potrzeby swoich pracowników, na dłuższą metę działają na własną szkodę.

ĆWICZ INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ!

ZACZNIJ OD 5 KROKÓW:

 1. Obserwuj siebie

Przez tydzień prowadź dzienniczek. Zapisuj w nim to jak reagujesz w różnych sytuacjach? Jak się zachowujesz? Jakie emocje Ci towarzyszą? Czy potrafisz je nazwać? Rób notatki. Po upływie tygodnia przeanalizuj zapiski. Wyciągnij wnioski. Np. jeśli okaże się, że po każdej dyskusji w z Kowalskim rośnie Twój poziom frustracji – to znaczy, że może należy coś z tą relacją zrobić? Zastanów się jak możesz rozwiązać tę sytuację.

2. Włącz samokontrolę i samoregulację

Jeśli jesteś świadomy swoich emocji i zachowań, spróbuj nimi zarządzać. Nie pozwól, aby emocje przejęły kontrolę nad Tobą. Np. kiedy podczas zebrania czujesz, że dopada Cię złość, a w konsekwencji wzrasta poziom stresu, a  Ty chcesz uniknąć wybuchu – zarządź przerwę, ochłoń.

 1. Włącz empatię

W różnych życiowych, zawodowych sytuacjach patrz na rozmówcę w inny sposób, za każdym razem weź pod uwagę jego emocje, to co czuje, co mogło wpłynąć na jego postawę. Nie oceniaj od razu.

4. Wszystkie emocje są ważne

Sygnalizują nam o zagrożeniu, zachęcają do refleksji, motywują do działania, dbają o nasze potrzeby. Warto dać sobie przyzwolenie na przeżywanie wszystkich emocji. Jednak w przypadku tych o nasyceniu negatywnym tj. złość, strach, staraj się  zrozumieć dlaczego się pojawiły, zaakceptuj je i poszukaj rozwiązania.

Zachęcamy do obejrzenia filmu o emocjach https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE

 1. Sprawdź swój poziom EQ

Wypełnij profesjonalny test psychologiczny i pracuj nad sobą!

 

Autorki: Marta Osuch i Agnieszka Rejowska

 

Najnowsze wydanie